Korthaarcollieclub

Korthaarcollieclub.nl

De domeinnaam verwijst naar de website van vereniging Smoothcolliefriends. Het wordt nog “bewaard” daar een aantal e-mail adressen nog lopen via dit domein. Alle e-mail adressen hebben een forward naar de desbetreffende e-mail adressen van smoothcolliefriends.nl.